Projecten

Ik heb vanuit Aapar projecten gedaan voor en met: Verwey-Jonkerinstituut, CAOP, APE, TNO, SBCM, de Programmaraad (samenwerkingsverband van Divosa, VNG, UWV en Cedris) en het bedrijfsleven.
Recente projecten en activiteiten:

 • • Meegewerkt aan ZonMW-project van Verwey-Jonker Instituut en Sylvia Bunt naar maatwerkbudgetmaatregel bij sociale wijkteams in gemeente Zaanstad;
  • I.o.v. SBCM en met Frans Nijhuisstichting en UM/ Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie: doorontwikkelen van de methoden Functiecreatie en IHW (vanaf mei 2016);
  • I.o.v. de Nederlandse Ambassade in Budapest: presentatie over inclusief werkgeverschap tijdens roadshow-dag in Miskolc (7 april 2016);
  • Voor diverse werkgevers(organisaties) in de bouw en infra: advies over invulling van social return in het bedrijf/ de branche;
  • Met Verwey-Jonker Instituut voor Landelijk Platform GGz: leveren van webcontent over sociale zekerheidswetgeving voor website Routewijzer naar werk (oktober 2015- februari 2016);
  • Met onderzoeker Jan Besseling voor TNO: ondersteuning bij subsidieproject over inclusief werkgeverschap (vanaf juni 2015);
  • Voor de Programmaraad: inhoudelijke ondersteuning bij de voorbereiding en verslaglegging van vijf bijeenkomsten om de regie van de “schoolse netwerken” (voormalige Wajongnetwerken) voor de overgang VSO en Pro naar werk over te dragen van UWV naar gemeenten (juni 2015);
  • Met APE voor Inspectie SZW: deelname aan ISZW-projectteam voor een oriëntatie onder gemeenten naar de eerste ervaringen me de Participatiewet (maart-mei 2015);
  • Voor MEPCO: presentatie “Social procurement in the Netherlands” op de eindconferentie in Praag van het EU-project Social Europe ( 20 november 2014).
  • Met CAOP voor SBCM: onderzoek naar en schrijven handreiking over scholing van gedetacheerden vanuit de SW (augustus 2014 -februari 2015);
  • Met Verwey-Jonker Instituut voor Zorginstituut Nederland: verslaglegging van focusgroepen over een nieuwe beroepenstructuur in de zorg in 2030 (september- december 2014);
  • Met Verwey-Jonker Instituut: onderzoek naar burgerparticipatie bij aanbesteden van WMO-taken door gemeenten (subsidieproject, rapport en artikel; augustus 2014- februari 2015)
  • Met onderzoeker Frans Marcelissen: artikel over “Beroepsdansers, beroepsmusici en hun gezondheid” voor themanummer van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekerings-geneeskunde (augustus – oktober 2014).